Stranke Unija Kvarnera i Pametno

Stranke Unija Kvarnera i Pametno dogovorile su zajednički izlazak na predstojeće Izbore za Europski parlament. O zajedničkom izlasku na EU izbore, sporazum ispred stranke Unija Kvarnera,potpisuje predsjednik Davor Willheim a stranke Pametno predsjednica Marijana Puljak.

Majda Manjgotić i Đanino Sučić kandidati su Unije Kvarnera na zajedničkoj listi, koju predvodi Ivica Puljak.

Unija Kvarnera

© 2020. Zavičajna stranka Primorja, Rijeke, Gorskog kotara i otoka